சமூகம்

கனவு காணுங்கள், அந்த கனவுகளை எண்ணங்கள் ஆக்குங்கள். பிறகு அந்த எண்ணங்களை செய்கை ஆக்குங்கள் ;ஆழ்ந்த உறக்கத்துடனும், மற்றும் நினைவுகளுடன் தொடர்புடைய மூளையின் ‘தீட்டா அலை’களுடன் தொடர்புடையதாக இருத்தல் வேண்டும் 

உலக தாய்ப்பால் தினம் ;பேறுகாலத்தில் பேதலித்து நிற்கும் தாய்மார்கள் தாய்ப்பால் ஊட்டுவதால் மனத்தெளிவையும் பெறுவர் ;மகளிர் கையால் கறந்த பாலைப் புட்டிகளில் சேகரித்துக் குளிர்பதனப் பெட்டியில் வைத்துத் தேவைப்படும்போது குழந்தைக்குப் புகட்டச் செய்யலாம்.

கணவன்-மனைவி தாம்பத்தியம் கொள்ளாமல் இருந்தால் பல பாதிப்புகள்

உங்களது நாட்டுப்புறப்பாடல்கள்,நகைச்சுவை ஏனைய திறமைகள் எதுவாக இருந்தாலும் உலகிற்கு தெரியப்படுத்தவேண்டுமா?  தொடர்பு கொள்ளவும் 9791780068 

பெற்றோர்கள் பிள்ளைகளுக்கு முதல் ரோல் மாடல் ; பெற்றோர்கள் ஒழுக்கமாக இருந்தால் தான் பிள்ளைகள் ஒழுக்கமாக வாழ்வார்கள்

 

வினோத செய்திகள்


 
 

பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

விளம்பரங்கள்

Onetamil News
Onetamil News

சமூகம்இத படிங்க முதல்ல

விளம்பரங்கள்

Onetamil News