குழந்தைகள் கதை

என் குழந்தைகள் வளர்ந்து விட்டனர் நான் தனிமையில் நின்றுவிட்டேன்!!

வளமுடன் வாழ்க......நீங்கள் எதை விதைக்கிறீர்களோ அதையே அறுவடை செய்வீர்கள் .உங்களது எண்ணங்கள் தான் விதை .உங்கள் அறுவடை நீங்கள் விதைக்கும் விதையை பொறுத்துதான் இருக்கும்.

கேலிப் பேச்சுகளால் மனஅழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும் குழந்தைகள் ;தேவையானது அன்பு, பாதுகாப்பு பெற்றோர்கள் வழங்குவார்களா?

Are children who are depressed by mock talks, love and safety parents?

மேலும் வாசிக்க »

நல்லது செய்தால் நல்லது நடக்கும் - இது நன்றி சொல்லும் நேரம்!”    

Well done is good - it's time to thank you! "

மேலும் வாசிக்க »

உயர் பண்பு நலன்களுடன் ஆட்சி செய்த ஜனாதிபதி  உமர் கதை 

The story of President Umar who ruled with high quality interests

மேலும் வாசிக்க »

 

வினோத செய்திகள்


 
 

பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

விளம்பரங்கள்

Onetamil News
Onetamil News

சமூகம்இத படிங்க முதல்ல

விளம்பரங்கள்

Onetamil News