குழந்தைகள் கதை

வளமுடன் வாழ்க......நீங்கள் எதை விதைக்கிறீர்களோ அதையே அறுவடை செய்வீர்கள் .உங்களது எண்ணங்கள் தான் விதை .உங்கள் அறுவடை நீங்கள் விதைக்கும் விதையை பொறுத்துதான் இருக்கும்.

கேலிப் பேச்சுகளால் மனஅழுத்தத்திற்கு உள்ளாகும் குழந்தைகள் ;தேவையானது அன்பு, பாதுகாப்பு பெற்றோர்கள் வழங்குவார்களா?

Are children who are depressed by mock talks, love and safety parents?

மேலும் வாசிக்க »

நல்லது செய்தால் நல்லது நடக்கும் - இது நன்றி சொல்லும் நேரம்!”    

Well done is good - it's time to thank you! "

மேலும் வாசிக்க »

உயர் பண்பு நலன்களுடன் ஆட்சி செய்த ஜனாதிபதி  உமர் கதை 

The story of President Umar who ruled with high quality interests

மேலும் வாசிக்க »

தண்ணீரை வீணாக்காமல் உபயோகிப்போம், நமது சந்ததிகளின் நல்வாழ்வுக்கு வழிவகுப்போம்

தண்ணீரை வீணாக்காமல் உபயோகிப்போம், நமது சந்ததிகளின் நல்வாழ்வுக்கு வழிவகுப்போம்

மேலும் வாசிக்க »

 

வினோத செய்திகள்


 
 

பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள்

விளம்பரங்கள்

Onetamil News
Onetamil News

சமூகம்இத படிங்க முதல்ல

விளம்பரங்கள்

Onetamil News